Osteoporóza jako důsledek překyselení - nezbytnost zásadotvorných potravin pro zdravé kosti

Zdroj: www.celostnimedicina.cz

Pokud se budete ptát lidí, co považují za primární pro zajištění zdravých kostí, většina z nich bude zřejmě uvádět dostatečný přísun vápníku. Jak ale bylo zjištěno již dříve, pouhým přísunem vápníku předcházet osteoporóze nebo ji dokonce léčit – to je jako pokoušet se stavět zeď z cihel bez malty, protože v takovém případě chybí další životní komponenty nutné k zabudování vápníku do kostí. Vápník v potravě vždy vyžaduje další vitamíny a minerály, aby se mohl účinně vstřebat a uložit. A co víc, jen zásadité prostředí bohaté na kyslík umožňuje stavbu silných a zdravých kostí. Současný výzkum totiž dokládá, že primárním faktorem pro udržení zdravého stavu kostí je zajištění správné úrovně pH v těle (poměr kyselých a zásaditých složek). Další příjem nového vápníku v potravě hraje u dospělého organismu pouze podpůrnou úlohu.

Zajištění vyváženého pH v těle se stalo důležitým předmětem moderního výzkumu v problematice péče o zdraví. Lidské tělo je uzpůsobeno pro hladinu pH kolem hodnoty 7.3, což představuje lehce alkalický stav. Při této hodnotě jsou optimálně využity živiny z potravy a lze se také nejsnadněji bránit nemocem. Pro správnou výživu je důležitý příjem takových potravin, které pomáhají udržovat tuto přirozenou alkalitu. Tělo je pak schopno snáze udržet přesné pH pomocí vlastní autoregulace. Bez zásadotvorné výživy tělo upadá do kyselého stavu pH, je zranitelné a podléhá mnoha různým nemocem včetně rakoviny.

Co to má společného s řídnutím kostí? Hlavní problém spočívá ve skutečnosti, že typická západní strava je vysoce kyselinotvorná a narušuje přirozené mírně alkalické tělesné pH. Ve snaze udržet tento rovnovážný stav tělo začne odebírat složky působící alkalicky i z kostní tkáně - včetně vápníku! Výsledkem pak je, že tělo pro udržení správného pH může ve skutečnosti spotřebovat více vápníku, než je v kyselinotvorných potravinách dodáváno zvenčí. Výše uvedený fakt se bohužel týká i mléka. Většina lidí pokládá mléko a další mléčné výrobky za primární zdroje vápníku. Jenže i mléko patří do skupiny potravin kyselinotvorných - a tím i bránících zužitkování přijímaného vápníku. Řešením pro zabránění vzniku nerovnováhy pH a z něj vyplývající zvýšené ztráty vápníku je přejít na stravování, které působí alkalicky – je tedy potřeba se vyhýbat nadměrné konzumaci kyselinotvorné stravy. Na internetu naleznete dostatek informací, která vám pomohou k rozlišování zásadotvorných a kyselinotvorných potravin.

Obecně platí: Mezi nejvýraznější zásadotvorné potraviny patří většina ovoce a zeleniny a některé čaje, minerálky a některá jídla fermentovaná procesem tzv. mléčného kvašení. Na prvních místech jsou fíky, hrozinky, citróny, limetky, mrkev, luštěniny, čerstvé šťávy, česnek, sladidlo ze stévie (sladké trávy) nebo mořská sůl.

Je důležité mít na paměti rozdíl mezi chuťově kyselými a kyselinotvornými potravinami: ty první - ač kyselé (jako je např. citrón) mohou v konečném důsledku působit v těle alkalicky, na druhé straně mléko a většina mléčných produktů, ač nemají kyselou chuť, vyvolávají kyselinotvorný účinek.

Abyste si zajistili zdravé kosti, je potřeba především volit správnou skladbu své výživy, aby byl zajištěn optimální stav pH a umožnilo se tak, aby krev účinně spolupůsobila na zužitkování vápníku a dalších nezbytných nutrientů, jako je hořčík, draslík a vitamín D, které společně zajišťují silné kosti. Izolovaně jedna od druhé ovšem tyto nezbytné komponenty nepůsobí, jak bychom si mohli myslet; teprve společně se postarají o zdravou kostní tkáň a ochrání vás od osteoporózy.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je momentálně prázdný.